• 0374.343.343
  • str. Varinata Nord (fosta Rocadei) nr. 44, jud Calarasi

I. Condiţii generale de utilizare a site-ului web ceres-container.ro

I.1. Domeniu de aplicare şi prestaţii

(1) Aceste Condiţii generale de utilizare se referă la utilizarea site-urilor web (denumite în continuare "site-ul web") puse la dispoziţie de Luka Agro Ceres SRL şi întreprinderile afiliate din concern (împreună denumite în continuare "Ceres Container").

(2) Această pagină Conţine condiţiile generale de utilizare a site-ului web. Prin accesarea sau utilizarea site-ului web (denumită în continuare "utilizarea"), toţi utilizatorii şi vizitatorii (denumiţi în continuare "utilizator") acceptă valabilitatea Condiţiilor generale de utilizare a site-ului web. Ceres Container îşi rezervă dreptul de a modifica oricând Condiţiile generale de utilizare a site-ului, după cum consideră necesar.

(3) Soluţie alternativă pentru utilizatorii înregistraţi:
Dând click pe butonul de acceptare sau de trimitere, utilizatorul se obligă să accepte Condiţiile generale de utilizare a site-ului web. Ceres Container îşi rezervă dreptul de a modifica oricând aceste Condiţii generale de utilizare a site-ului, după cum consideră necesar. Pentru a putea beneficia în continuare de prestaţiile oferite de Ceres Container, utilizatorul va reînnoi acceptarea Condiţiilor generale de utilizare a site-ului după modificarea acestora, dând click pe butonul "accept" sau "trimite".

(4) CERES CONTAINER oferă pe site-ul web informaţii despre acestă branşă relevante pentru clienţi, partenerii de transport şi aspiranţii la un loc de muncă în cadrul companiei. Unele servicii pot fi accesate doar de utilizatori înregistraţi.

(5) CERES CONTAINERîşi rezervă dreptul de a suspenda total sau parțial site-ul web sau a modifica conţinutul acestuia sau serviciile legate de acesta. CERES CONTAINERnu garantează în niciun fel disponibilitatea permanentă a site-ului web al WALTER GROUP. Nimeni nu este îndreptăţit să ridice pretenţii legate de utilizarea sau menţinerea site-ului web al Ceres Container .

I.2. Drepturi de proprietate intelectuală

(1) Întregul conţinut al site-ului web (ilustraţii, texte, formulări, mărci, imagini, filme video, elemente grafice) constituie proprietatea intelectuală a CERES CONTAINERsau a partenerilor contractuali ai acestuia. Prin utilizarea site-ului web al CERES CONTAINER utilizatorului nu i se transmite niciun drept de licenţă sau alt drept care i-ar permite să se folosească de drepturi legate de site-ul web (de exemplu drepturi de proprietate industrială, drepturi de autor şi drepturi conexe etc.). Sunt interzise modificarea, copierea, multiplicarea, folosirea, completarea sau orice alt fel de utilizare a mărcilor, designului, imaginilor, textelor, unor fragmente de text sau a oricărui alt conţinut de pe site-ul web al Ceres Container, fără acordul în scris prealabil al acestuia. O excepţie o constituie multiplicarea, valorificarea sau utilizarea materialelor puse la dispoziţie pe site în mod explicit pentru a fi folosite cu acest scop.

I.3. Răspundere

(1) CERES CONTAINER răspunde pentru eventuale daune cauzate utilizatorului în urma folosirii site-ului web al Ceres Container, doar dacă acestea au fost produse cu intenţie sau din neglijenţă gravă.

(2) CERES CONTAINER nu îşi asumă nicio răspundere pentru daune sau pierderi directe sau indirecte, imediate sau subsecvente suportate de utilizator, indiferent dacă acestea rezultă din răspunderea contractuală, din pretenţii de plată a unor daune interese (incluzând neglijenţa) sau din alte cauze de orice fel, dacă aceste pierderi sau daune aparţin următoarelor categorii::

(i) Beneficiu nerealizat şi daune subsecvente
(ii) Pierderi accidentale şi beneficiu nerealizat
(iii) Pierderea de oportunităţi de afaceri
(iv) Deteriorarea prestigiului companiei (good will) şi pierderea de date.

(3) CERES CONTAINER a depus toate eforturile posibile pentru ca informaţiile puse la dispoziţie pe site-ul web al CERES CONTAINERsă fie corecte şi complete la momentul publicării lor pe site. CERES CONTAINERnu îşi asumă niciun fel de obligaţii, nu răspunde legal pentru lipsa de conformitate şi nu garantează în niciun fel pentru informaţii puse la dispoziţie pe site-ul web, ca de exemplu fişiere descărcabile, servicii oferite de terţi, linkuri externe sau alte conţinuturi care pot fi accesate în mod direct sau indirect pe site-ul web al Ceres Container, pornind de la acest site. De asemenea, CERES CONTAINERîşi rezervă dreptul de a modifica şi completa informaţiile puse la dispoziţie fără informare prealabilă.

(4) CERES CONTAINER nu răspunde pentru daune provocate de utilizarea necorespunzătoare sau abuzivă a contului de utilizator de către utilizatorul însuşi, de utilizarea abuzivă sau pierderea datelor de identificare sau a datelor salvate de către utilizator.

I.4. Disponibilitate

(1) CERES CONTAINER depune toate eforturile pentru a asigura continuitatea administrării şi punerii la dispoziţie a site-ului web - în măsura posibilităţilor tehnice, economice, organizatorice şi specifice companiei.

(2) CERES CONTAINER nu răspunde legal pentru lipsa de conformitate şi nu garantează în niciun fel că site-ul web al CERES CONTAINER sau conţinutul său se vor afla în mod continuu la dispoziţia utilizatorilor, că acestea sunt puse la dispoziţia utilizatorilor, că nu conţin greşeli sau că greşelile se corectează, şi că site-ul web al CERES CONTAINER sau alte resurse care servesc la existenţa acestuia (de exemplu serverul) nu sunt afectate de viruşi sau alte elemente periculoase. CERES CONTAINER îşi declină în mod explicit, în limitele permise de lege, orice răspundere pentru daune de orice fel provocate de punerea la dispoziţie a site-ului web al CERES CONTAINER sau a resurselor anexe care servesc la existenţa acestuia.

(3) CERES CONTAINER îşi declină orice răspundere pentru perioadele de timp în care site-ul nu se poate accesa din motive tehnice sau datorită altor probleme.

I.5. Linkuri către pagini externe

Site-ul web al CERES CONTAINER conţine linkuri externe către pagini ale unor terţi. CERES CONTAINER nu are nici o influenţă asupra disponibilităţii, calităţii şi conţinutului paginilor externe conectate prin linkuri şi nu îşi asumă nici o răspundere în cazul în care conţinutul acestor pagini încalcă legile în vigoare sau provoacă în alt mod daune utilizatorilor.

I.8. Încărcarea de material nociv

CERES CONTAINER interzice încărcarea pe site-ul web de programe pentru calculator, fişiere şi alte materiale conţinând elemente capabile să distrugă şi/sau să întrerupă funcţionalitatea site-ului, ca de exemplu viruşi, fişiere manipulate, fişiere "ascunse" (de exemplu imagini integrate în fişiere audio), viermi, troieni sau boţi pentru scrolling, afişarea mai multor ecrane sau pentru alte tipuri de activităţi, care afectează integritatea şi funcţionalitatea site-ului web sau a comunicării online în general.

I.9. Atacuri electronice

 (1) Sunt interzise orice fel de atacuri electonice împotriva site-ului web al CERES CONTAINER sau a oricăror alte date ale CERES CONTAINER aflate în corelaţie cu site-ul precum şi orice atacuri electronice împotriva datelor utilizatorilor.

(2) Fiecare atac electronic va avea ca urmare excluderea imediată a utilizatorului care l-a cauzat şi va atrage după sine consecinţe de drept penal şi civil.

 

II. Prevederi suplimentare

II.1. Instanţa judecătorească

Prezentul Contract este guvernat de legea romana. 

Prezentul Contract este supus in integralitatea lui legii romane. Orice litigii derivate din interpretarea si executareea prezentului Contract se vor solutiona anterior, pe cale amiabila; in cazul in care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi dedus instantelor de judecata competente material din Calarasi, carora partile le confera competenta materiala conventionala.